Wij begeleiding u bij het opstarten van uw BVBA.

In samenspraak met u stellen we een financieel plan op en geven we bijstand bij de aanvraag van vergunningen en erkenningen. We zorgen ook voor de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de activering van uw BTW-nummer. Ook de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds van uw keuze nemen we voor ons rekening.  


 

Ook tussendoor evalueren en adviseren wij verder.

Wij zorgen voor de supervisie en controle van de intern gevoerde boekhouding en het indienen van BTW-aangiften, BTW-listings, intracommunautaire aangiften en Intrastat. Daarnaast maken we ook tussentijdse resultaten op en bespreken deze met u, net zoals jaarrekeningen. We verzorgen de opmaak van periodieke en jaarlijkse rapporten voor zowel interne als externe doeleinden en het opmaken en invullen van aangiften in de personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.  Ook de assistentie en begeleiding bij controles van zowel BTW als directe belastingen hoort tot onze kerntaken, net zoals het opmaken en verdedigen van bezwaarschriften.  


 

Advies op maat en optimalisatie van uw vermogen

U kan op ons rekenen voor de fiscale optimalisatie van uw situatie op uw maat, rekening houdend met het vennootschapsvermogen en het privaat vermogen. Uiteraard beperken we ons niet alleen tot het verstrekken van advies op fiscaal, boekhoudkundig en vennootschapsrechtelijk vlak maar staan wij ook in voor het opstellen van budgetten en begrotingen; en raadgeving inzake organisatie en beheer. Daarnaast bieden we ook advies en bijstand bij financieringsaanvragen en investeringsprojecten: wij helpen u met de rapportering en het overleg met uw bankier. 


 

En meer

Verder kan u bij ons terecht voor advies en begeleiding bij overname, aandelenoverdracht, familiale opvolging, waardebepaling van ondernemingen en successieplanning. Alsook voor bijstand bij de opmaak van diverse overeenkomsten zoals huurcontracten, e.a. Daarnaast kunnen we verder gaan in de rapportering en helpen bij de opmaak van budgetten.


 

Start of boost vandaag nog uw zaak

en neem contact op met ons